aktualności pro log

+48 451 094 360

zawsze w kontakcie
EN / DEPL / RU / CN / BY

aktualne informacje

zapisz się do wiadomości

Więcej aktualności na portalu infotrans.by

Rosnący popyt na transport kolejowy w następstwie incydentu na Kanale Sueskim

Warunki dostawy towarów koleją: czynniki wpływu i przyczyny opóźnień w tranzycie

Stosowanie warunków Incoterms w realizacji transportu kolejowego: praktyka i cechy

ВW związku z incydentem, który miał miejsce w Kanale Sueskim, nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na przewozy kolejowe w kierunku Chiny-Europa.

Pomimo tego, że transport kolejowy jest najbardziej wszechstronny i niezawodny w porównaniu z innymi rodzajami transportu, taki przewóz wiąże się również z ryzykiem opóźnienia ładunku w drodze, co w efekcie wydłuża czas dostawy ładunku do miejsca docelowego.

W 1919 r. utworzono Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), która po raz pierwszy zajęła się badaniem warunków handlowych w transakcjach międzynarodowych i stworzyła zestaw reguł Incoterms na podstawie danych z badań.
W edycji Incoterms z 1953 r. po raz pierwszy zatwierdzono handlowe warunki dostaw, które nie dotyczą transportu morskiego: FOR i FOT.

18.04.2021
14.04.2021
18.03.2021

Zakazy i ograniczenia w realizacji przewozu ładunków koleją

Istnieją międzynarodowe normy i zasady regulujące przewóz ładunków wszystkimi możliwymi środkami transportu. Normy te regulują wykaz towarów zabronionych do przewozu koleją oraz towarów, które w trakcie ich przewozu posiadają specyficzne cechy.

17.05.2021

Zmniejszenie zatłoczenia i obniżenie popytu na usługi kolejowe Chiny-Europa

Koleje Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji i Kazachstanu utworzą Wspólne Przedsiębiorstwo w celu rozwoju potencjału Południowego Korytarza.

Obecnie Nowy Jedwabny Szlak może napotkać niespokojne czasy, ale niestabilność ma również pozytywny wpływ na korytarz. Zatłoczenie na Nowym Jedwabnym Szlaku zostało znacznie zmniejszone, a wskaźniki opóźnień na wszystkich trasach są niższe niż na początku roku.

Gruzja, Azerbejdżan, Turcja i Kazachstan utworzą Wspólne Przedsiębiorstwo w celu rozwoju potencjału Południowego Korytarza

„Tranzyt wzdłuż Jedwabnego Szlaku będzie przebiegał w każdych warunkach”. Jak konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą wpłynie na logistykę i transport ładunków

Trwają operacje wojskowe na Ukrainie. Konflikt dotknął również Białoruś: wiadomo już, że oficjalny Kijów zamknął wszystkie przejścia graniczne na granicy z naszym krajem. Jak obecna sytuacja wpłynie na międzynarodowy system transportu i logistyki w ogóle oraz białoruski biznes w szczególności? Co mówią ci, którzy bezpośrednio przewożą towary? „Pro Biznes” zebrał komentarze od przedstawicieli tego rynku.

10.04.2022
11.03.2022
25.04.2022
partnerzy
KONTAKT
NAWIGACJA
+48 451 094 360

© 2024 PRO LOG

Wszelkie prawa zastrzeżone, jakiekolwiek kopiowanie informacji z serwisu jest zabronione bez zgody właściciela praw autorskich

zawsze w kontakcie
zawsze w kontakcie